Gebruiksaanwijzing Duplex Steamers

 • Met de schakelaar op de tank schakelt u het stoomelement in waardoor de machine stoom kan genereren.
 • Zet de schakelaar op de steel aan, de watertoevoer start en de machine gaat stomen.
 • De machine is beveiligd met twee theromstaten: de eerste regelt de temperatuur terwijl, de andere zorgt voor uitschakeling bij oververhitting of kortsluiting.
 • De Duplex Steamer is ten volle beveiligd tegen overbelasting.
 • Schakel de machine in tegenovergestelde richting uit: eerste de schakelaar op de steel (laat de machine uitstomen), en dan de schakelaar op de tank. Dit beperkt kalkaanslag en voorkomt dat water, nadat de machine is uitgeschakeld, uit het stoomelement loopt.
 • Giet wat water in de vuilwatertank. Dit zorgt voor koeling van de motor.

Aandachtspunten stoomreiniger Duplex

LET OP!

 • Gebruik alleen schoon water, geen reinigingsmiddelen!
  Met de de schakelaar op de steel wordt de pomp in werking gezet die het stoomelement van water voorziet. Dit gebeurt op een constante druk.
 • Schakel eerst het stoomelement aan en dan pas de pomp. Dit voorkomt dat er koud water uit het element loopt. Het is mogelijk om de pomp te laten draaien tijdens de werkzaamheden totdat de tank leeg is.
 • Wanneer de machine blijft draaien terwijl de tank leeg is, kan dit tot oververhitting zorgen. wanneer het verhittingsproces een bepaalde temperatuur bereikt, zal de thermische beveiliging in werking treden en de machine uitschakelen.

Conclusie:
Schakel de machine uit wanneer de tank leeg is!
Een dubbele beveiliging treedt in werking bij het verstopt raken van het filter in de watertank.