Algemene informatie Duplex 340 – 420 – 620

De Duplex bezit twee zeer robuuste cilindervormige borstels die met sterke roterende bewegingen iedere oppervlakte grondig reinigt. Door middel van de stabiele handgreep wordt de machine in voor- en achterwaartse loopstand gezet en wordt de reinigingsvloeistof gedoseerd gelijkmatig op de borstels verdeeld. De constructie garandeert een perfecte gewichtsverdeling, waardoor de machine extra licht en zonder inspanning te sturen is.

De gepatenteerde Duplex maakt gebruik van de modernste technologie en geavanceerde materialen. Zo bestaat het dragende omhulsel uit een aluminium-persgieting, de bekleding uit hoogwaardige, slagvaste kunststof en de borstelhouders uit roestvrij staal. Wij verzoeken u de navolgende instructies voor de ingebruikname van uw machine goed door te lezen en wensen u veel plezier met deze klasse machine.

Zet het hoekstuk in de bewegende houder. Draai de beide schroeven met de bijgeleverde sleutel stevig vast (fig. 1).

Monteer de handgreep door middel van de verbindingskap, draai de drie schroeven in en trek ze stevig aan met de sleutel (fig.2).

De instelmoer van de kabelgeleiding, deze bevindt zich onder de handgreep, licht aandraaien (fig.3). Let er op dat je niet te licht aandraait, de voelers steken anders te ver uit hun geleidingen en de vloeistof zal zonder onderbreking uit de tanks op de borstels lopen en de tanks kunnen er dan niet worden uitgehaald.

Let er a.u.b. op dat de stiften in ruststand niet uit de omhulselwand steken, maar hiermee gelijk vlak zijn (fig.4).

 

 

 

De beide buitenste tanks bevatten de reinigingsvloeistof.
Zij moeten beiden op hetzelfde vloeistofniveau zitten, ook wanneer ze niet geheel gevuld worden. Met behulp van bijvoorbeeld een emmer (fig.5) kunnen de tanks worden gevuld. Omdat de tanks eenvoudig demonteerbaar zijn, kunnen deze ook onder de kraan worden gevuld (fig. 6).

Wij adviseren u slechts die middelen te gebruiken die u uw geautoriseerde importeur/vertegenwoordiging heeft aanbevolen.

 

 

Voordat u de stekker van de aansluitkabel in een 220 volt, 50 hz. met randaarde stopcontact steekt, moet u er op letten dat de handgreep in de ruststand staat, d.w.z. in verticale stand.

De regelschuif (fig. 7) moet op transportinstelling (REST-TRANSLATION) staan. De regelschuif daarna op een van de uitgekozen instellingen zetten. Hiermede bepaalt u de verschillende borsteldrukken op de vloer.

Hieronder (fig. 8) ziet u het schema voor de verschillende behandelmethodes.

 

 

U kunt kiezen voor alleen schrobben of schrobben en tegelijkertijd de vloeistof opnemen.
Naar pijl_up alleen schrobben. Naar pijl_down schrobben en tegelijkertijd de vloeistof opnemen (fig. 9).

 

 

Starten van de Duplex machine
De handgreep langzaam naar een zijde laten zakken (fig. 10). De machine begint nu te draaien, de borstels beginnen te roteren en raken de vloer.

De machine nu langzaam naar voren laten lopen en terug hetzelfde spoor gebruiken om het water op te nemen (zie hiervoor “MOP-UP”-stand instellen fig.9). De dosering van de vloeistof wordt door gebruik van de trekgreep bepaalt, hetgeen alleen bij een lopende machine dient te gebeuren. De vloer moet niet te nat gemaakt worden. Het vuile water wordt onmiddellijk in de middelste tank opgevangen. Deze kan probleemloos eruit getild en geleegd worden.
(fig. 11 en 12).

Uitschakelen
Indien u de handgreep rechtop zet, stopt de machine direct.

 

 

Voor de reiniging van parket en houten vloeren worden dezelfde borstels als voor tapijt (grijs) gebruikt. Let op dat houten vloeren, vooral ongelakte, niet te vochtig worden gemaakt, dit wegens gevaar van te grote wateropname. Zet altijd een proefstuk op een klein vlak.

De reinigingsvloeistof moet gelijkmatig en in kleine hoeveelheden bij het voorwaards gaan gedoseerd worden. De vloer mag niet te nat gemaakt worden, maar slechts bevochtigen. Voor het reinigen van tapijten moet erop gelet worden dat de sporen zich kruisen, zodat de polen van beide zijden gewassen en opgefrist worden.

schema_reiniging

Het transport van de DUPLEX van de ene ruimte naar de andere wordt door vier automatisch naar buiten tredende rollen vergemakkelijkt.
Dit automatische systeem treedt in werking als:

1) de handgreep recht overeind staat.
2) de regelschuif op “REST-TRANSLATION” staat.

Wordt de handgreep in het laatste geval naar een zijde gehaald, dan kan de machine probleemloos verreden worden. Voor transport op grotere afstand is een los onderstel leverbaar.

Bij overbelasting van de motor (bijvoorbeeld doordat rotatie van de borstels wordt gehinderd door vastgeklemde voorwerpen of dat de machine in een te zware stand staat voor het type vloer) schakelt de “MOTOR-PROTECTOR” het apparaat direct uit.
Stekker direct uit het stopcontact halen en dan het probleem oplossen. Voor het opnieuw starten van de machine drukt u op de daarvoor bestemde knop (fig.13).

Let op!
De machine mag pas aangezet worden indien de vloeistoftanks en de deksel weer op de juiste wijze zijn aangebracht, de regelschuif op “REST-TRANSLATION” en de handgreep rechtop staat. De wachttijd van de beveiliging bedraagt ongeveer 1 minuut.

 

 

Vloeren die langere tijd vervuild zijn en niet normaal in een keer te reinigen zijn, wordt het volgende aanbevolen:
Door middel van de doseringsgreep een grotere hoeveelheid vloeistof op de vloer aanbrengen (MOP-UP pijl_up naar boven), zodanig dat de machine geen water opneemt en de vloeistof langer op de vloer blijft zodat de volledige werking van de reinigingsvloeistof tot zijn recht komt. De machine over het gehele oppervlak laten schrobben en pas daarna de MOP-UP handel pijl_down naar beneden zetten en het vuile water opnemen.

LET OP:
De hendel MOP-UP mag alleen bij een stilstaande machine bedient worden.

N.B.: Voor tapijt is deze procedure niet geschikt!

Voordat u reinigings-of onderhoudsverrichtingen pleegt, eerst de stekker uit het stopcontact halen. Dit geldt ook voor het verwisselen of reinigen van de borstels. De borstels van de DUPLEX eisen slechts een minimale periodieke reiniging, omdat het vuil door de hoge rotatiesnelheid nauwelijks blijft kleven. Voor een perfecte reiniging bevelen wij aan de borstels periodiek ’s nachts in een emmer met water en hetzelfde reinigingsmiddel (dat normaal voor de reiniging gebruik wordt) te laten weken.

Door goed uitspoelen en schudden worden de borstels weer elastisch. Let er op dat de borstel er weer goed ingezet worden. Het is aan te bevelen de borstels periodiek tegenovergesteld in te bouwen, daar zij anders de neiging hebben naar een draairichting te blijven staan.

Schoonmaak en onderhoud van de borstels (fig. 15,16 en 17).

 

 

Schoonmaken van de machine
De drie tanks verwijderen. Met een vochtigespons de gummie-transportbanden en de rest van de machine reinigen (fig.18).

Schoonmaken van de tanks
De drie tanks kunnen onder de kraan gereinigd worden. Men moet erop letten dat de gummie ventielen, die zich binnenin de schoonwatertanks bevinden, niet vervuilt of verstopt zijn, omdat anders de vloeistof eruit loopt. Eventueel de druppelgaatjes met een naald schoonmaken. De afstrijklijsten, die zich op de vuilwatertank bevinden, dienen altijd schoon gehouden te worden.

Grote beurten/groot onderhoud
De mechanische delen van de Duplex machines behoeven geen speciaal onderhoud. De tandwielen lopen in synthetische, onderhoudsvrije speciaallagers.

 

 

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Het kan gebeuren dat de elektriciteitskabel tussen de borstels komt. De machine moet onmiddellijk uitgezet worden door middel van het omhoog zetten van de bedieningshandel. Stekker uit het stopcontact trekken en kabel los maken. Controleer de kabel eerst op defecten voor u weer begint.
 • De Duplex machine mag in de ruststand niet op de borstel staan, omdat het gewicht de borstels deformeren kan.
 • Zet de machine altijd weg in de stand “REST-TRANSLATION”.
 • Vermijd de gummie-banden bij een droge vloer te laten draaien.
 • Nooit water of andere vloeistoffen over de machine gooien.
 • Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u iets aan de machine gaat doen.

Wat u kunt doen indien de volgende problemen zich voordoen:

De Duplex machine laat waterstrepen aan de zijkanten achter

 • Er is teveel vloeistof gebruikt.
 • De sporen worden onregelmatig opgezogen en er wordt niet volgens de instructies gewerkt.
 • De afstrijklijsten van de vuilwatertank zijn sterk vervuild.

Het vuile water wordt niet opgezogen
De borstels zijn versleten of de afstrijklijsten zijn vervuild.

De reinigingsvloeistof loopt niet uit
“MOP-UP” is buiten werking. Vuilopeenhoping onder tanks verhindert een correcte werking.

De machine draait niet

 • De overbelastingsbeveiliging is ingeschakeld (rode knop indrukken).
 • Overmatige verhitting van de motor schakelt de “MOTOR-PROTECTOR” in.
 • Door een te snel omhalen van de handel staat de regelschuif nog in “rest translation”.

De machine trilt
De borstel is vuil of gedeformeerd.

De vloeistof komt niet uit de tank

 • De twee vloeistoftanks verwijderen.
 • De bediening van de doseergreep controleren.
 • Zorg ervoor dat de beide stiften aan de binnenzijde van de aandrijfeenheid naar buiten komen en weer teruggaan zodra de doseergreep losgelaten wordt.
 • Verzeker u ervan dat de beide tankventieltjes niet verstopt zijn op het moment dat de stiften hiertegen drukken.
 • Verzeker u ervan dat de druppelgaatjes niet verstopt zijn.
 • Let op de juiste stand van de tanks, anders werken de ventielstiften niet.

De vloeistof blijft voortdurend uitlopen
De stiften zijn niet ingetrokken; de tanks laten zich daardoor niet verwijderen en de ventielen blijven open. Meermaals bedienen van de doseergreep kan dit verhelpen. Eventueel met de hand aan de binnenzijde van de tank op het gummieventiel drukken, zodat de stift teruggaat.

De vloeistof loopt uit, ondanks dat de stiften ingetrokken zijn
De ventielen zijn door vervuiling geblokkeerd. De binnenkant van de tanks grondig met water spoelen en tegelijkertijd de stift van buiten indrukken om het ventiel te openen.

Om voor garantie in aanmerking te komen dient men in ieder geval de rekening te kunnen tonen. Verzendkosten (heen en terug) van de machine komen voor rekening van de klant.
De garantieduur bedraagt 6 maanden na aankoop en beperkt zich tot de motor en transportschades veroorzaakt bij de uitlevering.